Sök

Allmänna villkor

Kundregistrering

För att kunna ta del av de tjänster som erbjuds via korthuset.se måste du registrera dig som medlem vilket är gratis. Personuppgifter som lämnas till  Digital4u hanteras med största sekretess och kommer inte att lämnas ut till andra företag.

Du kan alltid på "Min info" se vilka personuppgifter som finns registrerade. Där kan du även ändra personuppgifter samt välja om du vill ha erbjudanden eller ej.

Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för dina personuppgifter är:

Digital4U AB
Backavägen 15
239 42 Falsterbo

Beställning

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Reklamationer

Så fort en vara lämnat Digital4u ligger ansvaret hos köparen. Om någon vara har blivit skadad under leverans, ta kontakt med ert postkontor. Om skadan beror på Digital4u's pakethantering så kontakta oss.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Digital4u's sida, som gör att Digital4u ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Digital4u befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Erbjudanden och information

Om Du inte vill ha erbjudande avregistrerar du detta genom att klicka på länken nedan:
http://korthuset.seavus.com/Unsubscribe.aspx och följ sedan anvisningarna där.

Du kan alltid under "Min info" se vilken information om Dig som vi har lagrad. Här kan Du också ändra och hålla dina uppgifter t ex adress uppdaterad.

Priser

Faktura-/Hanteringsavgift 19kr/order! OBS! Att det inte är möjligt att sampacka flera inskickade orders då produktionen sker på många olika produktionslinjer.

Leverans & Fraktvillkor

Vi skickar dina bilder med A-post om detta går, annars på annat motsvarande sätt. Om ditt brev/paket är för stort väntar det på ett utlämningsställe och du får en avisering per brev, e-post eller sms. Vi levererar normalt inom 1-3 arbetsdagar. Dock kan det vid storhelger och "röda dagar" dröja ytterliggare någon dag. Korthuset avsäger sig allt ansvar för vad en eventuell fördröjning av leverans kan innebära för kund och kan ej heller krävas på kompensation för detta eller för eventuella extra utgifter som detta medför kund.
Digital4U AB tar ut en avgift på 150:- för paket som inte hämtas. Avgiften är en kompensation för frakt och omkostnader.

Portokostnad per order
(Gäller ej produkter som Canvas, Storformat, Studentskylt där fraktkostnaden är fast. Se respektive produktsida för information om detta.)
1-250g 22kr
251-500g 33kr
501-1000g 44kr
1001-2000g 66kr
2001g - 79kr

Betalningsvillkor

Faktura 20 dgr direkt hem i din brevlåda (medföljer din beställning). Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 50:- SEK.
Kontant betalning vid hämtning i butik.


Förkommet digitalt lagringsmedia

Korthuset ansvarar för de fysiska digitala lagringsmedier såsom minneskort, CD, USB etc, men inte för den lagrade informationen. Du bör därför göra back-up eller en kopia av Dina bilder på dator eller annan lagringsmedia innan Du skickar iväg dem till oss.

Reklamationer

Vid felexpediering eller om bilden är skadad så ska du genast kontakta oss.

Ångerrätt

Om detta skulle ske görs det en enskild bedömning i varje fall, beroende på att vi producerar efter kundens egna önskemål, vi har ingen möjlighet att sälja personligt utformade produkter till utomstående. Vi följer lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och åberopar §14 tredje punkten som anger att ångerrätten inte gäller för en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Det är huvudregeln, vi värdesätter nöjda kunder och ber därför om normalt sunt förnuft. För företag gäller ingen ångerrätt.

Exempel där det inte förligger Ångerrätt

En produkt anses inte felaktig om felet beror på, b la felaktig lagring/hantering av Dig, underlåtelse att följa instruktioner, ändringar gjorda av Dig.

Vidare föreligger inte fel p ga färgskillnader mellan originalbilden och den levererade papperskopian eller fotoprodukten när den försämrade kvaliteten (t ex dålig upplösning) beror på originalet.

Det är du som kund som ansvarar för att det uppladdade materialet håller tillräcklig hög upplösning för det format som du valt.

Smakmässiga invändningar anses inte heller utgöra något fel.

Det är du som kund som ansvarar för att du väljer rätt pappersformat för dina digital bilder. Digitalkameror tar oftast bilder i format 3:4 och skall för att undvika beskurna bilder framkallas i format 10x13 eller 11x15 cm. Om du bränt dina .135 negativ på en cd är dessa i formatet 2:3 och skall framkallas på 10x15 cm papper. Tänk på att om du framkallar dina digitalbilder på 10x15 cm att du går igenom bild för bild för att undvika beskurna bilder!

När du fått din reklamtion godkänd Om en beställd produkt eller tjänst är behäftad med fel har Du rätt till att få felet avhjälpt eller erhålla omleverans. Med omleverans avses ny leverans av en ny produkt eller tjänst som motsvarar den beställda med hänsyn till kvalitet och pris.

Accept

Genom att kryssa i rutan "Jag godkänner ordern" accepterar Du Allmänna Villkor.